Řešení kvadratických rovnic se zlomky

Kalkulačka vypočítá diskriminant a kořeny kvadratické rovnice a zobrazuje postup vypočtu.
Řešení kvadratické rovnice ve tvaru ax2 + bx + c = 0, ax2 + bx = 0, ax2 + c = 0.
Historie výpočtů.
Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Android app on Google Play
Řešení kvadratických rovnic

Jak řešit kvadratickou rovnice se zlomky

Potřebujete vyřešit kvadratickou rovnice se zlomky? Tato online kalkulačka s páskou může být použita k řešení kvadratické rovnice obsahující desetinná čísla a zlomky.

Kalkulačka vypočítá diskriminant a kořeny kvadratické rovnice a zobrazuje postup vypočtu.

Kalkulačka podporuje šablony pro řešení kvadratických rovnic v základním tvaru, kvadratických rovnic bez lineárního a kvadratických rovnic absolutního členu, které je možne snadno vybrat v "Nastavení" aplikaci.

Chcete-li najít kořeny kvadratické rovnice, zadejte číselné koeficienty 'a', 'b' a 'c' a klikněte "Vyřešit".

Copyright © 2017 Intemodino Group s.r.o.
Všechna práva vyhrazena